EY TÜRK GENÇLİĞİ ! BİRİNCİ VAZİFEN, TÜRK İSTİKLÂLİNİ, TÜRK CUMHURİYETİ'Nİ, İLELEBET MUHAFAZA VE MÜDAFAA ETMEKTİR. MEVCUDİYETİNİN VE İSTİKBALİNİN YEGÂNE TEMELİ BUDUR. BU TEMEL, SENİN EN KIYMETLİ HAZİNENDİR. İSTİKBALDE DAHİ, SENİ BU HAZİNEDEN MAHRUM ETMEK İSTEYECEK DAHİLÎ VE HARİCİ BEDHAHLARIN OLACAKTIR. BİR GÜN, İSTİKLÂL VE CUMHURİYET'İ MÜDAFAA MECBURİYETİNE DÜŞERSEN, VAZİFEYE ATILMAK İÇİN, İÇİNDE BULUNACAĞIN VAZİYETİN İMKÂN VE ŞERÂİTİNİ DÜŞÜNMEYECEKSİN! BU İMKÂN VE ŞERÂİT, ÇOK NAMÜSAİT BİR MAHİYETTE TEZAHÜR EDEBİLİR. İSTİKLÂL VE CUMHURİYETİNE KASTEDECEK DÜŞMANLAR, BÜTÜN DÜNYADA EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ BİR GALİBİYETİN MÜMESSİLİ OLABİLİRLER. CEBREN VE HİLE İLE AZİZ VATANIN BÜTÜN KALELERİ ZAPTEDİLMİŞ, BÜTÜN TERSANELERİNE GİRİLMİŞ, BÜTÜN ORDULARI DAĞITILMIŞ VE MEMLEKETİN HER KÖŞESİ BİLFİİL İŞGAL EDİLMİŞ OLABİLİR. BÜTÜN BU ŞERÂİTTEN DAHA ELÎM VE DAHA VAHİM OLMAK ÜZERE,MEMLEKETİN DAHİLİNDE, İKTİDARA SAHİP OLANLAR GAFLET VE DALÂLET VE HATTÂ HIYANET İÇİNDE BULUNABİLİRLER.HATTÂ BU İKTİDAR SAHİPLERİ, ŞAHSÎ MENFAATLERİNİ, MÜSTEVLÎLERİN SİYASİ EMELLERİYLE TEVHİD EDEBİLİRLER.MİLLET, FAKR Ü ZARURET İÇİNDE HARAP VE BÎTAP DÜŞMÜŞ OLABİLİR. EY TÜRK İSTİKBALİNİN EVLÂDI! İŞTE, BU AHVAL VE ŞERÂİT İÇİNDE DAHİ VAZİFEN, TÜRK İSTİKLÂL VE CUMHURİYETİNİ KURTARMAKTIR! MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET, DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR! GAZİ MUSTAFA KEMÂL ATATÜRK 20 EKİM 1927

KARAKAVAK İLKÖĞRETİM OKULUNUN İSMİ BEGÜM KARTAL OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ OLUP 2012-2013- EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA FAHRİ KAYAHAN BULVARINDA BEGÜM KARTAL İLKÖĞRETİM OKULUNA TAŞINMIŞTIR

BEGÜM KARTAL İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNE 2012-2013- EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BAŞARILAR DİLERİZ
   
  MALATYA MERKEZ KARAKAVAK İLKÖĞRETİM OKULU
  İLİMİZ
 
İLİMİZ
Malatya Genel Bilgiler

Yüzölçümü : 12.313 km²

Nüfus : 736.530

İl Trafik No : 44

 

GENEL DURUM
Doğu Anadolu Bölgesi'nin Güneybatı ucunda  yer almaktadır. Doğuda Elazığ (98 km) ve Diyarbakır (251 km), güneyde Adıyaman (185 km), batıda Kahramanmaraş (219 km), kuzeyde Sivas (245 km) illeri ile çevrilidir.Malatya'nın deniz seviyesinden yüksekliği 960 metredir (merkez).Malatya, Sultansuyu ve Sürgü çayı vadileri ile Akdeniz'e, Tohma vadisi ile İç Anadolu'ya, Fırat vadisi ile Doğu Anadolu'ya açılarak bu bölgeler arasında bir geçiş alanı oluşturur

 MALATYA HARİTASI

MALATYANIN İLÇELERİ

1.MERKEZ

2.AKÇADAĞ

3.ARAPKİR

4.ARGUVAN

5.BATTALGAZİ

6.DARENDE

7.DOĞANŞEHİR

8.DOĞANYOL

9.HEKİMHAN

10.KALE

11.KULUNCAK

12.PÖTÜRGE

13.YAZIHAN

14.YEŞİLYURT


MALATYA ADININ ASLI

Malatya, kuruluş ve isim itibariyle başlangıçtan zamanımıza kadar büyük bir değişikliğe uğramadan gelen Anadolu şehirlerinden birisidir. Kültepe vesikalarında "Melita" şeklinde görülen Malatya'dan Hitit vesikalarında "Maldia" olarak bahsedilmektedir. Asur lmparatorluk devri vesikalarında ise Meliddu, Melide, Melid, Milid, Milidia olarak geçmektedir. Urartu kaynaklarında ise Melitea denilmektedir. Malatya kelimesinin Hititçe "bal" anlamana gelen "Melid"den türediği anlaşılmaktadır. Hitit hiyeroglif kitabelerinde Malatya şehri, bir öküz başı ve ayağı ile ifade edilmektedir.Eski çağ coğrafyacılarından Strabon (M.Ö. 58- M.S. 21) Malatya'yı sürekli "Melitene" adı ile zikretmiştir. Kesin olarak yerini vermediği geniş bir alan içerisinde "Kataonia" ile Fırat Nehri arasında Kommagene sınırında Kapadokya Krallığı'nın (M.Ö. 280-212) on Valiliğinden birisi olarak gösterir. Ona göre Melitene, Sophene (takriben bugünkü Elazığ ile Fırat Nehri arasındaki bölgeyi ifade eder) nin karşısında kurulmuş bir eyalet olduğu kadar kentleri bulunmayan bir bölgenin adıdır. Strabon'a göre bu yöre; zeytin-üzüm ve meyva ağaçlarıy1a bezenmiş, Kapadokya'da bir benzeri bulunmayan tek yerdir.Pline'ye dayanarak Malatya'nın Asur kraliçesi Semiramis tarafından "Meliten" adıyla kurulduğunu kayıt eder. Bu bilgi, daha sonraki çalışmalarda aynen doğrulanmıştır.Gelişen Maldia-Melite ne (Malatya), Kalkomik çağdan beri iskan görmüş ve bugünkü Aslantapede 27 kültür katı bırakmıştır. Buradan 4 km. kuzeyde yer alan Battalgazi'ye M.S. 79-81 yıllarında Roma kralı Titus zamanında lejyon karargah olarak taşınmıştır. Yine şehre bu dönemde de Melitene adı verilmiştir. Artık bundan böyle bir şehir adı olarak bu isim kullanılmaya başlanacaktır. Roma şehir surları bu dönemde yapılmaya başlamıştır. Burası Roma devrinde, Hudutlarının korunması, coğrafi konumu ve jeopolitik önemi dikkate alınarak mühim bir merkez olarak muhafaza edilmekteydi. Bizans döneminde de bu değerini siyasi iktisadi bakımdan da korumuştur.Bizans-Arap mücadelesi sonucunda şehir" İslam hakimiyetine geçmiştir. (M.S. 659) Bizans kaynaklarında da Melitene şeklinde kullanılan Malatya şehir adı, Araplar tarafından, kadim şekline yakın bir imla ile "Malatiyye" adıyla anılmaya başlanacaktır. Araplar, "Sugür EI-Cezeriye "nin merkezi haline getirdikleri bu şehri aynı zamanda bölgenin en büyük ve mamur bir beldesi yapmışlardır. Abbaslerden Harun Reşit döneminde (M.S. 786-809) "EI-Avasım" adıyla oluşturulan müstakil bir idari bölgenin merkezi olma hüviyetini kazanır. Böylece Malatya, 1stanbul'a kadar uzanan Rum kazalarının hareket üssü olma özelliğini de taşır. Bu merkezin bir diğer özelliği ise Tarsus, Adana, Maraş şehirleri gibi Horasan'dan nakledilen Türkler'in önemli bir yerleşim yeri durumuna gelmiş olmasıdır. Malatya'ya çok eski zamanlardan beri çeşitli sebeplere bağlı olarak Türk yerleşiminin olduğu bilmekteyiz. Bu bölgede Türk varlığı, Arap - Bizans mücadeleleri sırasında ortaya çıkmıştır. Türkler, bu güzel ve önemli beldenin adını değiştirmeyerek Araplardan aldıkları Malatya şekliyle günümüze taşımışlardır. 11. yüzyıl başlarından itibaren Anadolu bir Türk yurdu haline gelmeye başlamıştır. Bu bölge de Türk-Bizans mücadelelerinin odaklaştığı şehirlerden biri olmuştur. 1056-1101 yılları arasında birkaç defa el değiştirmiştir. 1101 yılında Danişmenli Melik Muhammed Gazi'nin hakimiyetine geçen Malatya, bir daha kayıp edilmemek üzere Türk Beldesi haline getirilmiştir. Selçuklular döneminde "Vilayet-i Malatya" olarak anılan şehir, bir üstünlük ve asalet ifadesi olarak "Daru'r-Rifa" (Saadet, mutluluk yeri) olarak anılmıştır.Memlüklü devleti kaynaklarında, DulkadirIiler ve diğer Türkmenlerle meskun olan Malatya ve havalisi için "İklim AI-Ozaria (Üzeyir Ülkesi) lakabı kullanılmıştır.Osmanlılar döneminde aynı adla anılan şehirde , daha önce belirtildiği gibi, 1838 yılında Osmanlı ordusu ikamet ederek kışlamıştır. Yöre insanı Aspuzu bağları olarak bilinen yazlığa göç etmiş, orada yerleşerek bugünkü şehir oluşmuştur. Malatya, günümüze modern bir yapılanma ile gelirken asıl tarih çekirdeğini oluşturan Battalgazi (Eski Malatya), yöre insanının deyimi ile "Aşağı Şeher”, bugün turistik bir ilçe olarak varlığını sürdürmektedir. Bu bilgiler ışığında Malatya, isim olarak fazla bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

Malatya Dağları

Malatya dağları üzerindeki en önemli doruklar, batıdan doğuya doğru  Korudağ (2100m), Karakaya Tepe (2.424m), Becbel Tepe (2.006m), Beydağı (2.544m), Kelle Tepe (2.150m), Gayrık Tepe( 2.306 metre.)

Nurhak Dağları

Nurhak dağlan üzerindeki en önemli yükseltiler şunlardır. Derbent dağı (2.428 m.) Kepez dağı (2.140 m.) ve Kuşkaya Tepesi (1.922 m.), Akçadağ (2.013 m.).Malatya ovası, Tohma vadisi, Darende ve Doğanşehir arasını bütünüyle kaplayan Nurhak dağları ve uzantıları, yeryüzü şekilleri bakımandan Malatya dağlarından değişiktir.Bu dağlardan kaynaklanan akarsular, doğuda Sultansuyu'na doğru akarak derin vadiler oluştururlar. Yükseklik çağunlukla 2000 m'nin altındadır.

Akçababa Dağları

Tohma vadisi ile Kuruçay vadisi arasında yer alan bu dağlar, Nurhak dağlarının kuzey doğuya doğru sokulan uzantıları durumundadır. Pek yüksek olmayan Akçababa dağları, kuzeybatı yönünde yayılarak geniş bir alanı kaplar. Genellikle çıplak olan bu dağlar güneybatıdan kuzeydoğuya doğru Kuyucakbaşı Tepe (1.734 m.), Akçababah Tepe (1.164 m.), Ahbaba Tepe (1.857 m.) ve Leylek Dağı (2.052 m.) dir.

Yama Dağı
YAMA DAĞI

Büyük bölümü Sivas il alanında bulunan Yama dağı kütlesi güneye ve güneydoğuya doğru açılarak Malatya'nın kuzeyini bütünüyle kaplar. Batıda Kuruçay vadisine, güneydoğuda Fırat vadisine kadar uzanan Yama dağı ve uzantıları genellikle volkanik yapılıdır. Yüksekliği 1500 metrenin üzerindedir. Bu dağlar geniş, toplu ve yüksek bir kabartı oluşturmaktadır. Önemli doruklar dışında bu kesim, genellikle bir plato görünümündedir.

Bu sıranın en önemli yükseltileri    Arguvan'm batısında     1516     metre yükseltili Doyukan tepe, Kozdere'nin doğusunda 2.310 metre yükseltili Hasbek tepe ve Arapgir'in batısında  2.402 metre yükseltili Göl dağı'dır.Bundan başka doğuda Venk ve Izollu dağları, Pütürge ile Izollu arasında Şakşak, Pütürge'de Kubbe, Akdoğan; Arguvan-Arapgir arasında Çangal Aynaca, Eğerli; Hekimhan yöresinde Demirli, Kızılhisar, Zürbehan; Darende yöresinde Hezanlı, Ademkıran, Alidede, Heyik, Kuduz, Beynamaz dağı; Yeşilyurt yöresinde Karadağ, Karataş, Keklicek, Akseki dağları ile; Akçadağ yöresinde Öğlekayası, Kartal Kaya ve Kurugöl gibi dağlarla tepeler vardır.

 

BAŞLICA VADİLER

Malatya il alanında vadilerin önemi büyüktür, ildeki bütün vadiler Fırat Vadisi, Tohma Vadisi, Kuruçay Vadisi, Çapıtlı yazısı, Yazıhan Düzü, Söğütlü Çay, Arguvan Yazısı, Sürgü Vadisi

BAŞLICA OVALAR

Malatya Ovası, Doğanşehir Ovası, İzollu Ovası, Mığdı Ovası, Sürgü Ovası, Akçadağ Ovası, Yazıhan Ovası, Mandara Ovası, Çaplı Ovası, Distrik Ovası ve Erkenek Ovalarıdır.

BAŞLICA AKARSULARI
TOHMADA RAFTİNG YAPAN GENÇLER

İlimizin başlıca akarsuları; Söğütlü Çayı 17.5 km., Morhamam Çayı 22.5km., Kuruçay 67 km.Tohma suyu 52.5 km., Sultansuyu 21.5 km., Sürgü suyu 30 km., Beylerderesi 38 km., Mamihan çayı 10 km., TOHMADA RAFTİNG YAPAN GENÇLERve Şiro çayı 37 km. dir.

Malatya'nın bu önemli akarsuları dışında ya doğrudan Fırat'a, ya da diğer büyük akarsulara karışan çok sayıda küçük çay ve dereleri vardır. Bunlar: Eğmir, Mircan, Göksu, Aksu, Şiro, Berenge, Söğütlüçay, Sazdere, Şotikdere, Kozluk Çayı, Yenice Çayı, Setrek Çayı, Arapgir ÇAayı, Davulga, Cevizlisu gibi irili ufaklı akarsulardır.SULTANSUYU BARAJI

BARAJLAR

İlimizde Sürgü, Medik, Polat ve Sultansuyu barajları olmak üzere 4 baraj bulunmaktadır. Polat ve Sultansuyu barajları sulama amaçlı, Medik Barajı Sulama + Elektrik amaçlı ve Sürgü Barajı da Sulama + Taşkın koruma amaçlı olarak inşa edilmiştir.Sultansuyu barajı 1993'te hizmete açılmış olup, en yeni barajımızdır. 1996 yılında Çat barajının da hizmete açılması beklenmektedir.

GÖLLER
ORDUZU PINAR BAŞI

Malatya'da önemli bir tabii göl yoktur. Yalnızca dağlık kesimlerden akan suların kaynak alanlarında ve düşük yükseltiri plato basamaklarında yüzeye çıkan suların oluşturduğu küçük göller vardır. Bunlar dışında sulama amaçlı 5 gölet vardır. Bunlardan; Orduzu Sulama Göleti, Orduzu Zorbalı Sulama Göleti ve Hançayı II. Sulama Göleti, Malatya Merkezde, İsaköy sulama göleti Arguvan ilçemizde; bir sulama göleti de Darende ilçemizde bulunmaktadır.KARAKAYA BARAJ GÖLÜ

Karakaya Baraj Gölü

Malatya merkez ilçesinde 42, Pütürge ilçesinde 15, Akçadağ ilçesinde 2, Arguvan ilçesinde 6, Arapgir ilçesinde 2 köy olmak üzere toplam 67 köy göl alanı içerisinde kalmış olup, baraj gölü Malatya il sınırları üzerinde 150.875.583 m2'lik bir alanı kaplamaktadır.

 

İklim ve Bitki Örtüsü


İklim: Bu bölgede sert kara iklimi hüküm sürer. Kışlar soğuk ve uzun, yazlar sıcak ve kurak geçer. Sıcaklık -20,°C ile +45°C arasında seyreder. Üç ay 30°C’nin üstünde ve 2,5 ay 0°C’nin altındadır. Senelik yağış ortalaması 383 mm’dir. Senenin bir ayı karla örtülüdür.

Bitki örtüsü: Malatya il topraklarının % 54’ü çayır ve mer’alarla, % 31’i ekili ve dikili arâzi ile kaplıdır. Ormanı azdır. Ormanlık alanı % 10’dur. Geniş Malatya Ovası, bozkır görünümündedir. Akarsu çevreleri orman gibi uzayan kayısı (meyve) bahçeleri ile kaplıdır. Burada dünyânın en nefis kayısıları yetişir. Malatya Toroslarında en çok meşe, vâdi yamaçlarında ardıç ağaçlarına rastlanır. Platolar çayır bakımından zengindir
 

MALATYA İLİMİZDE ULAŞIM

Arazisinin engebeli oluşundan dolayı Malatya, yakın tarihe kadar ulaşımı zor bir ilimizdi. Şu an MALATYA ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİMalatya'ya ulaşım kara, hava ve demiryolu, Malatya, İç Anadolu'dan ve Akdeniz Bölgesi'nden gelerek Güneydoğu Anadolu'ya yönelen kara ve demir yolları üzerindedir. Malatya, ha va yolu ile Ankara ve İstanbul'a, kara ve demir yolları ile ülkemizin bütün illerine doğrudan bağlıdır. Hatta kısmen de yapay Karakaya Baraj Gölü üzerinden su yolu ile de sağlanmaktadır. İl merkezine 30 km. uzaklıktaki MALATYA DEVLET HAVA MEYDANI
Erhaç Havaalanı'ndan, THY'nın belirlediği yaz ve kış tarifelerine göre, Ankara ve İstanbul’a uçak seferleri yapılmaktadır. Asfalt yollarla, başta büyük kentler olmak üzere, yurdun dört bir yanma düzenli otobüs seferleri vardır. Ayrıca, Malatya, demiryolu ile çevre illere ve diğer bölgelere bağlanmıştır.

Tüm köyleri ile karayolu ulaşımı sağlanmıştır. Doğudan, batıdan, kuzeyden ve güneyden gelen ana karayolları ile bağlantısı bulunmaktadır. Malatya'nın ilçeleri içerisinde yalnız Doğanşehir,  Hekimhan, Yazıhan ve Battalgazi'nin Malatya ile demiryolu bağlantısı bulunmaktadır. Öt eki ilçelerimizin bağlantısı karayolu ile sağlanmaktadır. Erhaç Havaalanı yılın her mevsimi ve ayında, her türlü uluslararası büyük uçakların bile inip kalkmalarına uygundur. Haftanın her günü düzenli uçak seferleri sürdürülmektedir.

Bütün bunlar Malatya ekonomisini olumlu yönde etkilemekte, bu düzgün ulaşım ağı Malatya'nın bölge içerisinde bir ticaret ve sanayi merkezi olması yolunda önemli etken olmaktadır.
T.C.D.D.Y. MALATYA 5. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yollara paralel olarak kurulmuş bulunan nakliye ambarları ve kargo firmaları her türlü taşıma hizmeti verebilecek kapasitededir. Son yıllarda kurulan Gümrükler Başmüdürlüğü ve açılmak üzere bulunan gümrük giriş-çıkış kapıları, Malatya'da yapılacak ihracat işlemleri için büyük kolaylıklar getirecektir.

Yapımına hız verilen Malatya-Adıyaman karayoluyla, bu iki il arasındaki mesafe 75 km daha kısalmış olacak, GAP'a ve güneydeki komşu devletlerimize en kısa yoldan ulaşılabilecektir.

Malatya hem kara hem de demir yolu ulaşımında güneyden kuzeye ve doğuya giden yolların kavşak noktasında yer almaktadır.

Karayolu : Otobüs Terminali: İl merkezine 5 km. uzaklıktadır. Terminale minibüs, belediye otobüsü ve taksiyle ulaşılabilir.

Otogar Tel : ( +90-422) 238 47 68

Demiryolu : Tren İstasyonu: Kent merkezine 3 km uzaklıktadır. Taksi, minibüs ve belediye otobüsüyle ulaşılabilir. Malatya-Ankara (Mavi Tren ve Express tren seferi her gün) ve Malatya-Elazığ-Van demiryolu bağlantıları mevcuttur.

İstasyon Tel : (+90-422) 212 40 40

Havayolu : Sivil havaalanı olmadığı için kent merkezine 30 km. mesafedeki Erhaç askeri havaalanı kullanılmaktadır. Havaalanına taksi ve THY servisi ile ulaşılabilir.

Hava Limanı Tel : (+90-422) 322 34 34


İLİMİZİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KADAR GÖREV YAPAN VALİLER

       
Doc.Dr. Ulvi SARAN 01.07.2009 Görevde ULVİ SARAN
H.İbrahim DAŞÖZ 21.01.2006 01.07.2009 HALİL İBRAHİM DAŞÖZ
0. Derya KADIOĞLU 20.02.2003 06.01.2006 OSMAN DERYA KADIOĞLU
Mustafa YILDIRIM 08.10.1999 19.02.2003 MUSTAFA YILDIRIM
Atilla VURAL 09.11.1997 01.10.1999  ATİLLA VURAL
A.Atilla OSMANÇELEBİOĞLU 06.07.1994 09.11.1997 ATİLLA OSMAN ÇELEBİOĞLU
Saffet Ankan BEDÜK 24.02.1992 06.07.1994 SAFFET ARIKAN BEDÜK
Oğuz Kağan KOKSAL 02.05.1990 16.02.1992 OĞUZ KAAN KÖKSAL
Kutlu AKTAŞ 22.12.1986 21.04.1990 KUTLU AKTAŞ
Naim CÖMERTOĞLU 13.02.1984 11.12.1986  NAİM CÖMERTOĞLU
Ataettin H. ÖSKİPER 15.08.1983 11.02.1984  
Kurtuluş ŞİŞMANTÜRK  19.09.1982 01.08.1983  
Aydın ÖZAKIN 29.06.1981 19.09.1982  
Enver HIZLAN 10.12.1979 17.06.1981  
Ferruh GÜVEN 26.05.1978 07.12.1979  FERRUH GÜVEN
B.Cahit BAYAR 15.02.1978 15.05.1978  CAHİT BAYAR
Rafet KÜÇÜKTİRYAKİ 23.07.1975 07.03.1978  RAFET KÜÇÜKTİRYAKİ
Sadullah VEREL 28.06.1971 18.07.1975  SADULLAH VEREL
Babür UNSAL 28.09.1970 24.06.1971  BABÜR ÜNSAL
Sabri SÖZER 31.10.1968 16.09.1970  
Ali Rıza AYDOS 28.01.1966 19.10.1968  ALİ RIZA AYDOS
Cezmi KARTAY 12.06.1960 28.01.1966  CEZMİ KARTAY
Nazım ARDA 28.06.1956 08.06.1960  NAZIM ARDA
Ahmet TEKELİOĞLU 06.03.1954 22.06.1956  
Rauf İNAN 17.07.1953 06.03.1954  RAUF İNAN
Şefik SAN 23.05.1951 17.07.1953  
Turgut BABAOĞLU 24.09.1950 07.05.1951  TURGUT BABAOĞLU
Sait KOÇAK 12.09.1949 24.09.1950  
Ahmet KINIK 12.12.1943 12.08.1949  AHMET KINIK
Fahri ÖZEN 07.09.1939 12.12.1943  
İbrahim Etem AKINCI 05.05.1933 07.09.1939  İBRAHİM ETHEM AKINCI
Mehmet TEVFİK 07.06.1930 05.05.1933  
Nazım TOKER 24.07.1927 07.06.1930  
Nevzat TANDOĞAN 11.10.1925 24.07.1927  NEVZAT TANDOĞAN
Asım BEY 06.12.1922 11.10.1925  
Vehbi BEY 21.07.1922 06.12.1922  VEHBİ BEY(DEMİREL)

 

DOÇ.DR.ULVİ SARAN  HALİL İBRAHİM DAŞÖZ OSMAN DERYA KADIOĞLU
 ULVİ SARAN HALİL İBRAHİM DAŞÖZ  OSMAN DERYA KADIOĞLU 
01.07.2009-...................... 21.01.2006--01.07.2009 20.02.2003--06.01.2006

MUSTAFA YILDIRIM ATİLLA VURAL ATİLLA OSMAN ÇELEBİOĞLU
MUSTAFA YILDIRIM   ATİLLA VURAL ATİLLA OSMAN ÇELEBİOĞLU 
08.10.1999-19.02.2003 09.11.1997--01.10.1999 06.07.1994--09.11.1997

SAFFET ARIKAN BEDÜK OĞUZ KAAN KÖKSAL KUTLU AKTAŞ
SAFFET ARIKAN BEDÜK  OĞUZ KAAN KÖKSAL  KUTLU AKTAŞ 
24.02.1992--06.07.1994 02.05.1990-16.02.1992 22.12.1986-21.04.1990
,
NAİM CÖMERTOĞLU ATAETTİN H. ÖZKİPER KURTULUŞ
ŞİŞMANTÜRK
NAİM CÖMERTOĞLU     
13.02.1984--11.12.1986  15.08.1983--11.02.1984  19.09.1982-01.08.1983 

AYDIN ÖZAKIN ENVER HIZLAN FERRUH GÜVEN
    FERRUH GÜVEN 
29.06.1981--19.09.1982 10.12.1979-- 17.06.1981 26.05.1978--07.12.1979

B.CAHİT BAYAR  RAFET KÜÇÜKTİRYAKİ  SADULLAH VEREL 
CAHİT BAYAR RAFET KÜÇÜKTİRYAKİ SADULLAH VEREL
15.02.1978-- 15.05.1978 23.07.1975--07.03.1978  28.06.1971-- 18.07.1975

 BABÜR ÜNSAL SABRİ SÖZER  ALİ RIZA AYDOS 
BABÜR ÜNSAL   ALİ RIZA AYDOS
28.09.1970-- 24.06.1971 31.10.1968-- 16.09.1970 28.01.1966-- 19.10.1968

CEZMİ KARTAY NAZIM ARDA AHMET
TEKELİOĞLU
 CEZMİ KARTAY NAZIM ARDA  
12.06.1960-- 28.01.1966 28.06.1956-- 08.06.1960 06.03.1954-- 22.06.1956

 RAUF İNAN  ŞEFİK SAN  TURGUT
BABAOĞLU
RAUF İNAN   TURGUT BABAOĞLU 
17.07.1953-- 06.03.1954 23.05.1951-- 17.07.1953 24.09.1950-- 07.05.1951

 SAİT KOÇAK  AHMET KINIK FAHRİ ÖZEN 
  AHMET KINIK  
12.09.1949-- 24.09.1950 12.12.1943-- 12.08.1949 07.09.1939--12.12.1943 

İBRAHİM ETHEM AKINCI   MEHMET TEVFİK    NAZIM TOKER 
İBRAHİM ETHEM AKINCI     
05.05.1933-- 07.09.1939 07.06.1930--05.05.1933 24.07.1927-- 07.06.1930

NEVZAT
TANDOĞAN
ASIM BEY  VEHBİ BEY
(DEMİREL) 
NEVZAT TANDOĞAN  
VEHBİ BEY(DEMİREL) 
11.10.1925-- 24.07.1927 06.12.1922--11.10.1925  21.07.1922-- 06.12.1922

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLARI
HASAN DERİNKÖK

HASAN DERİNKÖK
1924-1928

İBRAHİM İPERCİ

İBRAHİM İPEKÇİ 
1928-1930

M.NAİM KARAKÖYLÜ

M. NAİM KARAKÖYLÜ
1930-1934

TEVFİK TEMELLİ

TEVFİK TEMELLİ
1934-1939

CAFER ÖZELÇİ

CAFER ÖZELÇİ
1939-1942

ŞEFİK TUGAY

ŞEFİK TUGAY
1942-1943

HİKMET FIRAT

HİKMET FIRAT
1943-1946

SAİT FIRAT

SAİT FIRAT
1946-1950

NURETTİN AKYURT

NURETTİN AKYURT
1951-1957

AVNİ GEBEŞ

AVNİ GEBEŞ
1957-1960

TURGUT TEMELLİ

TURGUT TEMELLİ
21.11.1963 - 11.10.1971

MEHMET KIRÇUVAL

MEHMET KIRÇUVALOĞLU
19.12.1971 - 9.12.1973

A.NURİ NEBİOĞLU

A. NURİ NEBİOĞLU
9.12.1973 - 11.12.1977

H.HAMİT FENDOĞLU

H. HAMİT FENDOĞLU
11.12.1977 - 17.4.1978

NACİ ŞAVATA

NACİ ŞAVATA (MANSUP)
18.4.1978 - 7.12.1979

İBRAHİM FENDOĞLU

İBRAHİM FENDOĞLU
12.2.1980 - 22.9.1980

MEHMET KIRÇUVAL

MEHMET KIRÇUVALOĞLU
13.5.1982 - 30.6.1983

E.SEYHAN SEMERCİOĞLU

E. SEYHAN SEMERCİOĞLU
25.3.1984 - 25.3.1989

AHMET MÜNİR ERKAL

A. MÜNİR ERKAL
28.3.1989 - 18.4.1999

MEHMET YAŞAR ÇERÇİ

M. YAŞAR ÇERÇİ
18.4.1999 - 28.3.2004

H.CEMAL AKIN

H. CEMAL AKIN
28.3.2004 - 29.3.2009


AHMET ÇAKIR
AHMET ÇAKIR
29.03.2009----GÖREVDE
   
     

 
  Bugün 1 ziyaretçi (14 klik) kişi burdaydı! ONLİNE SAYAÇ Secure webcounter

YAKUP KAVAKCI

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman Irkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarmız sonra helal...
Hakkdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım?.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş Yurduma alçaklara uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiğin günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı cananı bütün varmı alsa da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanır kanlı yaşım,
Fışkırır Ruh-i mücerred gibi yerden naş'ım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı?Hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy

 
 
BU TASARIM YAKUP KAVAKCI TARAFINDAN YAPILMŞTIR.
MEB ANASAYFA MEB E-OKUL MEBBIS MEB-GİRİŞ AÇIK-İLKÖĞRETİM TEFBİS ILKOGRETIM GENEL MUDURLUGU