EY TÜRK GENÇLİĞİ ! BİRİNCİ VAZİFEN, TÜRK İSTİKLÂLİNİ, TÜRK CUMHURİYETİ'Nİ, İLELEBET MUHAFAZA VE MÜDAFAA ETMEKTİR. MEVCUDİYETİNİN VE İSTİKBALİNİN YEGÂNE TEMELİ BUDUR. BU TEMEL, SENİN EN KIYMETLİ HAZİNENDİR. İSTİKBALDE DAHİ, SENİ BU HAZİNEDEN MAHRUM ETMEK İSTEYECEK DAHİLÎ VE HARİCİ BEDHAHLARIN OLACAKTIR. BİR GÜN, İSTİKLÂL VE CUMHURİYET'İ MÜDAFAA MECBURİYETİNE DÜŞERSEN, VAZİFEYE ATILMAK İÇİN, İÇİNDE BULUNACAĞIN VAZİYETİN İMKÂN VE ŞERÂİTİNİ DÜŞÜNMEYECEKSİN! BU İMKÂN VE ŞERÂİT, ÇOK NAMÜSAİT BİR MAHİYETTE TEZAHÜR EDEBİLİR. İSTİKLÂL VE CUMHURİYETİNE KASTEDECEK DÜŞMANLAR, BÜTÜN DÜNYADA EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ BİR GALİBİYETİN MÜMESSİLİ OLABİLİRLER. CEBREN VE HİLE İLE AZİZ VATANIN BÜTÜN KALELERİ ZAPTEDİLMİŞ, BÜTÜN TERSANELERİNE GİRİLMİŞ, BÜTÜN ORDULARI DAĞITILMIŞ VE MEMLEKETİN HER KÖŞESİ BİLFİİL İŞGAL EDİLMİŞ OLABİLİR. BÜTÜN BU ŞERÂİTTEN DAHA ELÎM VE DAHA VAHİM OLMAK ÜZERE,MEMLEKETİN DAHİLİNDE, İKTİDARA SAHİP OLANLAR GAFLET VE DALÂLET VE HATTÂ HIYANET İÇİNDE BULUNABİLİRLER.HATTÂ BU İKTİDAR SAHİPLERİ, ŞAHSÎ MENFAATLERİNİ, MÜSTEVLÎLERİN SİYASİ EMELLERİYLE TEVHİD EDEBİLİRLER.MİLLET, FAKR Ü ZARURET İÇİNDE HARAP VE BÎTAP DÜŞMÜŞ OLABİLİR. EY TÜRK İSTİKBALİNİN EVLÂDI! İŞTE, BU AHVAL VE ŞERÂİT İÇİNDE DAHİ VAZİFEN, TÜRK İSTİKLÂL VE CUMHURİYETİNİ KURTARMAKTIR! MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET, DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR! GAZİ MUSTAFA KEMÂL ATATÜRK 20 EKİM 1927

KARAKAVAK İLKÖĞRETİM OKULUNUN İSMİ BEGÜM KARTAL OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ OLUP 2012-2013- EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA FAHRİ KAYAHAN BULVARINDA BEGÜM KARTAL İLKÖĞRETİM OKULUNA TAŞINMIŞTIR

BEGÜM KARTAL İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNE 2012-2013- EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BAŞARILAR DİLERİZ
   
  MALATYA MERKEZ KARAKAVAK İLKÖĞRETİM OKULU
  Bilinçli Tüketici Kulübü
 

OKULUN ADI                      : KARAKAVAK İLKÖĞRETİM OKULU

 

SOSYAL KULÜBÜN ADI   : BİLİNÇLİ TÜKETİCİ KULÜBÜ

 

 

 

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ KULÜBÜNÜN KURULUŞU

1. Sosyal Kulübün yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (...................) öğrenciden oluşmuştur.

2. Sosyal Kulübün Danışman öğretmeni İBRAHİM İLHAN’dır.

3. Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak;

Başkanlığa (................................................................................................),

Başkan yardımcılığına (..............................................................................),

Sekreterliğe (...............................................................................................),

Saymanlığa (................................................................................................), ve

üyeliğe de (..................................................................................................) seçilmişlerdir.

4. Kulüp denetim kuruluna (........................................................................) seçilmişlerdir.

 

 

 

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:

Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a. Sosyal Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.

b. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.

c. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar.

d. Sosyal Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.

e. Sosyal kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.

f. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar.

 

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ SOSYAL KULÜBÜNÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR:

Sosyal Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:

a.       Toplantı karar defteri.

b.      Gelir-gider defteri.

c.       Harcamalar dosyası.

d.      Evrak dosyası ve zimmet defteri.

e.       Demirbaş defteri.

 

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR:

Sosyal Kulüp yönetim kurulu:

a.       Okul müdürüne,

b.      Görevli müdür yardımcısına,

c.       Sosyal kulüp danışman öğretmenine,

d.      Rehber öğretmenler kuruluna,

e.       Kulüp başkanlar kuruluna,

f.        Kulüp genel kuruluna, karşı sorumludur.

 

 

 

 

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER EĞİTİCİ KULÜPLER VE KURUMLAR:

Bilinçli Tüketici Kulübü şu sosyal kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar. (Okulda Kurulu Olanlardan)

 

1.      ....................................................    Kulübü

2.      ...................................................... Kulübü

3.      ....................................................... Kulübü

4.      ......................................................  Kulübü

5.      ......................................................  Kulübü

6.      ........................................................Kulübü

7.      ........................................................Kulübü

8.  ............................................................Kulübü

9.      .........................................................Kulübü

10.  .........................................................Kulübü

11  ..........................................................Kulübü

 

YÜRÜRLÜK:

            Bu tüzük okul müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.

 

 

Yönetim Kurulu

 

 

.......................................................                                       .......................................................

 

                  Başkan                                                                              Başkan Yardımcısı                 

 

 

 

 

.......................................................                                       .......................................................

 

    Sekreter                                                                                         Sayman

 

 

 

 

 

      İncelendi                                                                                                        Uygundur

 ......../......./200…                                                                                           ......../......../200...                                                                                              

         

                                                                                 

    İBRAHİM İLHAN                                                                        ………………….

Danışman Öğretmen                                                                                           Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 KARAKAVAK İLKÖĞRETİM OKULU MÜRDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

            Okul genelinde mevcut sosyal kulüplerden Bilinçli Tüketici Kulübünün, …../……/…….  tarihinde KULÜP ODASINDA, Saat ……… ile ……….. arasında aşağıda belirttiğimiz gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum.

            Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

 

  Danışman Öğretmen                                                                   Danışman Öğretmen

 

İBRAHİM İLHAN                                                                 ............................................

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Öğrencilerle tanışma.

2. Kulüp yönetim ve denetleme kurulunun seçimi.

3. Diğer kulüplerle işbirliğinin yapılması.

4. Kulübün amaçları ve görevleri.

5. Öğrencilerin kulüp çalışmalarında görevlendirilmesi.

6. Yapılan ve yapılacak çalışmalar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUNDUR

…../…../…..

 

………………

Okul Müdürü

 

 

GÖRÜŞME TUTANAĞI:

 

 

 

            Bilinçli Tüketici Kulübünün toplantısı …../…../….. tarihinde saat ……………’da KULÜP ODASINDA istiklal marşının okunması ile başladı.

            Öğrencilere hoş geldiniz dilekleri belirtilerek öğretmenler ve öğrenciler kendilerini tanıttılar. Gündem maddeleri okundu.

            Bilinçli Tüketici Kulübünün diğer kulüplerdeki ve özelliklede kulübümüzde görevli arkadaşlarımızla işbirliği yapılması gerektiğini .................................................. belirtti.

            Kulübün öneminin ve anlamının okuldaki tüm öğrencilere anlatılması gerektiğini .......................... belirtti.

            Diğer arkadaşlarla işbirliği yapılarak kulüple ilgili şiir, yazı ve resimlerin uygun olanlarını bu öğretim yılında sınıf ve okul panolarına asılmasını................................................... önerdi.

            Panolara asılacak yazı, resim ve şiirlerin incelenmek için bir yazı inceleme komisyonu, asmak için pano düzenleme komisyonu kurulmasını ..................................................... söyledi.

            Panolara asılan yazı, şiir ve resimlerin toplanıp bir dosya oluşturulmasını ....................  ………….. belirtti.

            Bilinçli Tüketici Kulübünün öneminin anlatılmasını ....................................... söyledi.

            Kulübde görevli tüm öğrencilerin mutlaka görevlerini yerine getirmelerini ve kulüp başkanlığına seçilen öğrenciyle kulüple ilgili olarak ilişkide bulunmalarının önemini ................................... belirtti.

            Sosyal kulüple ilgili tüm faaliyetlerde tüm görevlerin öğrencilere verilmesini ve öğretmenlerin sadece gözlemci, yönlendirici, denetimci olarak katılmalarını .............................................. söyledi.

 

 

 

 

 

 

  Danışman Öğretmen                                                                   Danışman Öğretmen

 

İBRAHİM İLHAN                                                     ............................................

 

 

 

 

 

 

……………

Okul Müdürü

 

 

 

 

K   A   R   A   R           T   U   T   A   N   A   Ğ   I

 

 

            Görüşme tutanağındaki görüşmeler aynen kabul edildi.

Bu doğrultuda;

1.   Kulübümüzde görevli öğrenciler tarafından Bilinçli Tüketici Kulübünün anlam ve önemi kendi sınıflarında tüm öğrencilere anlatılacak.

2.   Yine iş birliği yapılarak şiir, resim ve güzel yazıların uygun olanlarının inceleme komisyonu tarafından incelenip, pano düzenleme komisyonuna verilip panolara bu öğretim yılı içinde asılarak kalmaları sağlanacak.

3. Bilinçli Tüketici sözleşmesinin örnekleri okul panolarında sergilenecek.

4. Çocuklarla ilgili hastalıklar konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılacak.

5. Bilinçli Tüketici Kulübünün yönetim kuruluna ........................................................... ,

6. Bilinçli Tüketici Kulübünün Başkanlığına, …………………………………………………,

7. Bilinçli Tüketici Kulübünün Başkan Yardımcılığına ..............................................................,

8. Bilinçli Tüketici Kulübünün Saymanlığına ............................................................................,

9. Bilinçli Tüketici Kulübünün Sekreterliğine ............................................................................,

10. Bilinçli Tüketici Kulübünün Asil üyeliğine.............................................................................,

11. Bilinçli Tüketici Kulübünün İnceleme Komisyonuna .............................................................,

12. Bilinçli Tüketici Kulübünün Pano Düzenleme Komisyonuna .................................................,

İsimli öğrenciler seçilmişlerdir.

13. Yıllık çalışma programı hazırlandı.

 

Toplantı  …../…../……. tarihinde KULÜP ODASINDA Saat: ………..’da başlamış ve saat …………..’da sona ermiştir.

 

 

 

 

   Danışman Öğretmen                                                                 Danışman Öğretmen

 

      İBRAHİM İLHAN                                                                      ............................................

 

 

 

 

 

……………

Okul Müdürü

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ KULÜBÜNÜN 2008 – 2009 ÖĞRETİM YILI

ÇALIŞMA TAKVİMİ

 

 

EYLÜL - EKİM – KASIM

 

 1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması.
 2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
 3. Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi.
 4. Belirlenen tarihte toplantının yapılması.
 5. Yönetim kurulunun seçilmesi.
 6. Denetleme kurulunun seçilmesi.
 7. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
 8. Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.
 9. “Atatürk ve Çocuk” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
 10. Bilinçli Tüketici Bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi.
 11. “İnternet ve Tüketim” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 12. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 13. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
 
ARALIK – OCAK

 

 1. Yönetim kurulunun toplanması.
 2. Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.
 3. Yapılacakların karara bağlanması.
 4. Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.
 5. “Çocuk ve Tüketim” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 6. “Bilinçli Tüketiciliğin Yöntemleri”nin kulüp panosunda sergilenmesi.
 7. İnternette bilinçli tüketiciliğe yönelik olan site isimlerinin kulüp panosunda duyurulması.
 8. “Reklamlar da Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar.” Konulu bilgilendirici yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
 9. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi 
 10. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
 
ŞUBAT – MART

 

 1. Genel kurulun toplanması.
 2. Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
 3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
 4. Alınan kararların uygulanması.
 5. “Okul Kantinden Nasıl Yararlanmalıyız?” ile ilgili yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 6. “Ambalaj mı Önemli, Yoksa İhtiyacımızın Önceliği mi?
 7. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
 
NİSAN – MAYIS

 

 1. “Türk Standartları Enstitüsü”nün önemini belirten yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 2. Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.
 3. Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik bilmece ve bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.
 4. “Üretim Tarihi - Son Kullanma Tarihi Nedir?” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 5. Bilinçli Tüketici Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler hazırlanarak katılınması.
 6. Ülkemizdeki Bilinçli Tüketici durumunun öğrencilere aktarılması.
 7. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
 
HAZİRAN

 

 1. Genel kurulun toplanması.
 2. “Üretici mi Olmalıyız, Tüketici mi?” konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
 3. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
 4. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

 

 

 

 

   Danışman Öğretmen                                                           

İBRAHİM İLHAN                                                                

 

 

 

 

 

………………………………

Okul Müdürü

 EK–4

 

 


 

SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE ÖNERİ FORMU

 

Proje önerileri aşağıdaki bilgileri içeren birkaç sayfadan ibaret olmalıdır.

 

Öğrencinin Adı Soyadı: ................................................................................

Sınıfı ve numarası: ........................................................................................

Tarih: .............................................................................................................

Danışman Öğretmen: .....................................................................................

 

 

Sunuş:

Öğrencinin bu projeyi yapma amacı ve genel olarak beklediği sonuçlar

 

Süreç:

Hangi çalışmaların yapılacağı ve bu projeden kimin ya da kimlerin nasıl  yararlanacağı aşamalarıyla gösterilecektir.

 

Sonuçların analizi:

Bu bölüm proje gerektiriyorsa doldurulmalıdır.

Sonuçlar nasıl ele alınacak ve  analiz edilecek.

 

Kaynakça:

Yararlanılan tüm kaynaklar eklenecek. 

Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığı olarak kabul edilir. 

 

Tahmini Bütçe:

Projenin gerçekleştirilmesi sırasında yapılacak işler için para gerekiyorsa bu bölümde hangi aşamada ne kadar para gerektirdiği  belirtilecek. 

 

Zaman Çizelgesi:

Projenin hangi zamanda, hangi işin kim tarafından ve nerede yapılacağını gösteren  bir çizelge eklenecektir.(EK–6)

 

Ekler:

 

Varsa ekler konulacak

 

Tüm proje önerileri danışman öğretmen rehberliğinde yapılacak ve ilgili yerlere sunulacaktır. Proje çalışmaları, proje önerilerinin kabul edilmesinden sonra başlayacaktır

 

EK–5

 

SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE SONUÇ RAPORU

Proje önerileri kabul ve uygulaması sonucunda öğrenciler tarafından, aşağıdaki formata uygun bir şekilde sonuç raporu hazırlanır.

Öğrencinin Adı Soyadı:................................................................................

Sınıfı ve numarası.......................................................................................

Tarih:..........................................................................................................

Danışman Öğretmen:...................................................................................

 

Kapak Sayfası

Öğrencinin bu projeyi yapma amacı veya problemi bir kapak sayfasında belirtilecektir.

 

Teşekkür sayfası: Varsa çalışmalar sırasında yardımları olan kişilere(danışman öğretmen, veli, ailenizdeki diğer kişiler)teşekkür edilecek sayfadır.

İçindekiler sayfası,

 

Giriş: Yapılan çalışmanın konusu, amacı, niçin yapmak istediğiniz.  Bu raporun kimlerin işine yarayabileceği gibi konular yer alır.  Okuyucunun ilgisini çekebilecek sizin yaptığınız veya bir yerlerden aldığınız resimler fotoğraflar yer alabilir.

 

Süreç:

Planlanan çalışmaların plana uygun gidip gitmediği nedenleri,

Proje önerisinde gösterildiği hâlde yapılamayan çalışmalar ve nedenleri hangi çalışmaların yapıldığı belirtilecektir.

 

Sonuçların analizi:

Yapılan çalışmaların sebep sonuç ilişkileri proje çalışmasının etkileri projenin yapılması sırasında ortaya çıkan düşünceler, planlanmayıp da uygulama sırasında gerektiği fark edilen ancak planlanmadığı için uygulanmayan çalışmalar ve planlansaydı proje sonuçlarına olabilecek etkileri, nerede hata yapıldı,  hangi konularda başarılı olundu? Elde edilen bilgiler işe yarar mı, anlamlı mı, yeterince bilgiye ulaşıldı mı? Mantıksal hatalar var mı?  Elde edilenler ikna edici mi?  Bir sonuca veya cevaba varabilir miyim? Gibi konular bu bölümde yer alır. 

 

Sonuç:

Bu proje sırasında neler öğrenildi, hangi beceriler kazanıldı.  Proje hedeflerine ulaştı mı?  Bu çalışmaların sonucunda kimlerin yararlandığı veya hangi ürünlerin alındığı.  Proje geliştirilmek istense başka hangi çalışmaların yapılabileceği gibi konular yer alır.    

 

Kaynakça:

Yaralanılan tüm kaynaklar eklenecek. 

Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığıdır. 

 

Ekler:

Resimler, fotoğraflar, alıntılar ve tüm çalışmaları içeren her türlü belgeler bu bölüme konacaktır

Tüm Proje Final Raporları danışman  öğretmen rehberliğinde yapılacak ve

değerlendirilecektir.

 

Ek:6
SOSYAL ETKİNLİKLER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU

1.Başkalarına ne şekilde/ nasıl yardımcı olmamı sağladı?

2.Kişisel olarak yararlandım mı?

3.Davranış ve düşüncelerimde bir değişikliğe neden oldu mu?

4.Yaratıcı düşüncemi destekler yapıda mıydı?

5.Yeni teknik ve becerileri öğrenmemi sağladı mı; Bu alanlardaki becerilerimi ve düzeyimi nasıl değerlendiriyorum?

6.Etkinliğe okullar arası veya uluslar arası boyut kazandırabildim mi?

7.Çalışmalara katılmaktan hoşlandım mı?

8.Hangi yönlerde daha iyi olabilirdim?

9.Öğrenci kulübünde yeterli olabildim mi?

10.Toplum hizmetinde yeterli olabildim mi?

11.Bu sosyal etkinliklere katılmamın en önemli katkısı ne oldu?

12.Sosyal etkinliklere katılmamın başka ne tür yararları oldu?

 

 

Öğrencinin

Adı Soyadı

Katıldığı Öğrenci Kulübü

Tarih                                          İmza

 

 

 

 

Not: Öğrenci bu formdaki soruları cevaplandırarak sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni veya danışman öğretmene verir.

 

EK–9

 

GÖNÜLLÜ VELİLER HANGİ İŞLERİ YAPABİLİR

 

 

Gönüllü veliler, Gönüllü Veliler Başvuru Formunu öğretim yılı başında doldurarak Sosyal Etkinlikler Kuruluna verirler. Bu çalışmalardan uygun görülenlerin uygulamaya konulması amacıyla aşağıdaki işleri yapabilirler.

1. Ana sınıflarında belirtilen zamanlarda kısa bir öykü okumak.

2. Kütüphane, Fen ve Teknoloji, bilgisayar laboratuarının sürekli açık tutulabilmesi için belirli sürelerde sözü edilen yerlerde rehberlik yapmak.

3. Belirtilen süreler içerisinde bilgisayar, ebru, resim, seramik vb. konularda kurs vermek.

4. Gerektiğinde öğrenciler için toplum hizmeti yapılacak kurum/kuruluşlardan randevu almak.

5. Öğrenci taşımasına uygun bir araçla öğrencileri bir yerden başka bir yere götürmek.

6. Bir mektubu postaya vermek.

7. Okulun bir aracını tamir etmek. 

8. Kırılan bir pencereyi takmak.

9. Bahçeye bir fidan dikmek

10. Bahçede belli bir bölgenin bakımını üstlenmek.

11. Öğrencilerin gezilerine refakat etmek

12. Gezilerin organizasyonunu yapmak

  EK–10

GÖNÜLLÜ VELİ BAŞVURU FORMU

  

   Adı Soyadı                 :...................................................................

 

    Mesleği                                :.................................................................

 

    Emekli ise emekli

    olduğu kurum           :................................................................

 

   Yaşı                           :................................................................

 

   Sabit Telefonu          :................................................................

   Cep Telefonu            :................................................................

   Adresi                        :................................................................

 

   Hangi işi yapabileceği :...........................................................

   1)  :.........................................................................

   2)  :.........................................................................

   3) :.........................................................................

   Yapacağı işin kesin

   Tarihi ve saati                      :............................................................

 

   Varsa yapılacak işe ilişkin

   belge ve sertifikası               :..................................................

 

   Varsa okul tarafından

   temin edilmesini istediği

   araç gereçler                        :.....................................................

 

   Okulun koordinasyonuna

   ihtiyaç duyulan kurum ve

   kuruluşlar                 :.....................................................

 

   Kendisinin koordinasyon

   sağlayacağı kurum ve kuruluşlar :..........................................

 

 

 

   Gönüllü Veli                                     Sosyal Etkinlikler Kurulu Başkanı

   

    Adı Soyadı                                                                     Adı Soyadı

     

       İmzası                                                                       İmzası


EK–11

 

VELİ İZİN BELGESİ

 

 

 

            Velisi bulunduğum ..................... sınıfı ...................... nolu öğrencinin planlanan .............................................. toplum hizmeti çalışmasına katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm. …../…../ 2008

 

 

    Veli

Adı Soyadı

    İmza

 

 

 

Adres: ………………………………………………………

Tel: ………………………………

 

 

KARAKAVAK İLKÖĞRETİM OKULU ……………………………………………KULÜBÜ GÖREVLİ ÖĞRENCİ LİSTESİDİR

 

1-A      ………...         ………………………...        ………………………...

 

1-B      ………...         ………………………...        ………………………...

 

1-C      ………...         ………………………...        ………………………...

 

2-A      ………...         ………………………...        ………………………...

 

2-C      ………...         ………………………...        ………………………...

 

3-A      ………...         ………………………...        ………………………...

 

3-C      ………...         ………………………...        ………………………...

 

4-A      ………...         ………………………...        ………………………...

 

4-B      ………...         ………………………...        ………………………...

 

4-C      ………...         ………………………...        ………………………...

 

5-A      ………...         ………………………...        …………………………

 

5-B      ………...         ………………………...        ………………………...

 

5-C      ………...         ………………………...        ………………………...

 

5-D      ………...         ………………………...        ………………………...

 

6-A      ………...         ………………………...        ………………………...

 

6-B      ………...         ………………………...        ………………………...

 

7-A      ………..          ………………………...        ………………………...

 

7-B      ………...         ………………………...        ………………………..

.

8-A      ………...         ………………………...        ………………………...

 

8-B      ………...         ………………………...        ………………………...

 
Danışman Öğretmen                                                              

…………………….

Okul Müdürü

 

 

EK–8

SOSYAL ETKİNLİKLER DANIŞMAN ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME FORMU

 

PUAN (1–20)

Öğrencinin Adı Soyadı                                :

Çalışmanın Adı                                            :

Öğrencinin Katıldığı Toplam Etkinlik Saati:

Öğrencinin Etkinlik Süresince                     :

 

 

 

1–Zamanını etkin bir biçimde kullanması                        :

2–Planlama becerisini etkin bir şekilde kullanması         :

3–Organizasyon becerisini etkin bir biçimde kullanması :

4–Yaratıcılık yönünü etkin bir biçimde kullanması         :

5–Karar verme yetisini etkin bir şekilde kullanması        :

 

                                                                          TOPLAM

 

 

6–Öğrenciye ait gözlemleriniz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ

 

Tarih                                                                                                           İmza

 

 

Not: Bu form, öğrencinin danışmanlığını yapan sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni veya danışman öğretmen tarafından doldurularak okul müdürüne teslim edilir.

 
  Bugün 9 ziyaretçi (50 klik) kişi burdaydı! ONLİNE SAYAÇ Secure webcounter

YAKUP KAVAKCI

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman Irkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarmız sonra helal...
Hakkdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım?.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş Yurduma alçaklara uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiğin günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı cananı bütün varmı alsa da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanır kanlı yaşım,
Fışkırır Ruh-i mücerred gibi yerden naş'ım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı?Hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy

 
 
BU TASARIM YAKUP KAVAKCI TARAFINDAN YAPILMŞTIR.
MEB ANASAYFA MEB E-OKUL MEBBIS MEB-GİRİŞ AÇIK-İLKÖĞRETİM TEFBİS ILKOGRETIM GENEL MUDURLUGU