EY TÜRK GENÇLİĞİ ! BİRİNCİ VAZİFEN, TÜRK İSTİKLÂLİNİ, TÜRK CUMHURİYETİ'Nİ, İLELEBET MUHAFAZA VE MÜDAFAA ETMEKTİR. MEVCUDİYETİNİN VE İSTİKBALİNİN YEGÂNE TEMELİ BUDUR. BU TEMEL, SENİN EN KIYMETLİ HAZİNENDİR. İSTİKBALDE DAHİ, SENİ BU HAZİNEDEN MAHRUM ETMEK İSTEYECEK DAHİLÎ VE HARİCİ BEDHAHLARIN OLACAKTIR. BİR GÜN, İSTİKLÂL VE CUMHURİYET'İ MÜDAFAA MECBURİYETİNE DÜŞERSEN, VAZİFEYE ATILMAK İÇİN, İÇİNDE BULUNACAĞIN VAZİYETİN İMKÂN VE ŞERÂİTİNİ DÜŞÜNMEYECEKSİN! BU İMKÂN VE ŞERÂİT, ÇOK NAMÜSAİT BİR MAHİYETTE TEZAHÜR EDEBİLİR. İSTİKLÂL VE CUMHURİYETİNE KASTEDECEK DÜŞMANLAR, BÜTÜN DÜNYADA EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ BİR GALİBİYETİN MÜMESSİLİ OLABİLİRLER. CEBREN VE HİLE İLE AZİZ VATANIN BÜTÜN KALELERİ ZAPTEDİLMİŞ, BÜTÜN TERSANELERİNE GİRİLMİŞ, BÜTÜN ORDULARI DAĞITILMIŞ VE MEMLEKETİN HER KÖŞESİ BİLFİİL İŞGAL EDİLMİŞ OLABİLİR. BÜTÜN BU ŞERÂİTTEN DAHA ELÎM VE DAHA VAHİM OLMAK ÜZERE,MEMLEKETİN DAHİLİNDE, İKTİDARA SAHİP OLANLAR GAFLET VE DALÂLET VE HATTÂ HIYANET İÇİNDE BULUNABİLİRLER.HATTÂ BU İKTİDAR SAHİPLERİ, ŞAHSÎ MENFAATLERİNİ, MÜSTEVLÎLERİN SİYASİ EMELLERİYLE TEVHİD EDEBİLİRLER.MİLLET, FAKR Ü ZARURET İÇİNDE HARAP VE BÎTAP DÜŞMÜŞ OLABİLİR. EY TÜRK İSTİKBALİNİN EVLÂDI! İŞTE, BU AHVAL VE ŞERÂİT İÇİNDE DAHİ VAZİFEN, TÜRK İSTİKLÂL VE CUMHURİYETİNİ KURTARMAKTIR! MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET, DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR! GAZİ MUSTAFA KEMÂL ATATÜRK 20 EKİM 1927

KARAKAVAK İLKÖĞRETİM OKULUNUN İSMİ BEGÜM KARTAL OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ OLUP 2012-2013- EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA FAHRİ KAYAHAN BULVARINDA BEGÜM KARTAL İLKÖĞRETİM OKULUNA TAŞINMIŞTIR

BEGÜM KARTAL İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNE 2012-2013- EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BAŞARILAR DİLERİZ
   
  MALATYA MERKEZ KARAKAVAK İLKÖĞRETİM OKULU
  Tüketiciyi Koruma Haftası (15-21 Mart)
 

15-21 MART TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI

 

GİRİŞ:Yurdumuzda,15-21 mart arası Tüketiciyi Koruma Haftası olarak belirlenmiştir.Bu tarihler arasında öğrencilere tüketici olarak, haklarının neler olduğu ve gerektiği zaman bu haklarını korumak için neler yapabilecekleri,nerelere başvurabilecekleri hakkında bilgiler verilir.

 

TÜKETİCİ HAKLARININ ORTAYA ÇIKIŞI VE EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI

Tüketim faaliyeti insanlığın doğuşu ile ile başlamıştır. Önceleri kendisi hem üreten hem de tüketen olan tüketicinin korunması gereği pek önemsenmemiştir , ancak toplumda zaman içinde rollerin ayrılması, üreticilerin özellikle ekonomik yönden güçlenmesi ve kısa sürede örgütlenmeye başlaması nedeni ile tüketiciler giderek mağdur olmuş ve tüketicinin korunması kavramı gelişmeye başlamıştır.

 

TÜKETİCİ HAKLARI

 

Ülkemizin de taraf olduğu 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesine göre 9 adet temel ve evrensel tüketici hakkı vardır. Bunlar sırasıyla aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı: Barınma,ısınma, aydınlanma, içecek ve kullanacak su bulma,haberle şme, ulaşım tüketicilerin en temel ihtiyaçlarıdır.

Her tüketici, bu temel ihtiyaçların karşılanmasını talep edebilir.

Sağlık ve güvenlik hakkı: Satışa sunulan her türlü mal ve hizmetin insan yaşamı ve sağlığı açısından kullanıcısına zarar vermeyecek durumda olmasıdır.

 Bilgi edinme hakkı; Tüketicinin mal ve hizmeti satın alırken doğru karar verebilmesinin sağlanması için tüketicinin gerekli bilgilere ulaşabilmesi ve zararlı, yanıltıcı reklamdan, etiketten, ambalajdan korunmasıdır.

Eğitilme hakkı: Tüketicinin hak ve çıkarlarını koruyabilmesi, tüketici bilincine sahip olması için eğitim kurumlarında eğitilmesidir.

Zararların giderilmesi hakkı: Satın alınan mal veya hizmetten dolayı  tüketicinin uğramış olduğu zararın giderilmesi, o mal veya hizmetin yeniden tüketiciye ulaştırılmasıdır.

 Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı: Sağlık koşullarına uygun bir çevrenin oluşumunda ülke ve doğal kaynakların doğru kullanımı ile çevrenin korunması, temiz ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere bırakılmasıdır.

Ekonomik çıkarların korunması hakkı:

Tüketiciye kıyaslama imkanı verecek çeşitte mal ve hizmetin en uygun fiyattan sunulması, satış sonrası her türlü teknik destek ve servisin tüketiciye ulaştırılmasıdır.

 Seçme hakkı: Tüketicilerin çeşitli ürün ve  hizmetlere istedikleri zaman ulaşabilmeleri anlamındadır. Rekabetin tam olarak işlemediği pazarlarda devlet aksaklıların giderilmesi için yapacağı düzenlemeler ile uygun kalite ve fiyatlarda mal ve hizmetlerin tüketicilere sunulmasını sağlamalıdır.

Temsil edilme, Örgütlenme, Sesini duyurma hakkı: Yukarıda sayılan hakların elde kullanılabilmesi, tüketicilerin haklarını koruyabilmeleri, mağduriyetlerinin giderilmesinde bir araya gelerek güç birliği oluşturmaları ve hükümetlerin ekonomik ve siyasi politikaların da dikkate alınma ve kamu kurumlarında temsil edilebilmesidir.

 

 

 

 

KUSURLU MAL ALANLARIN HAKLARI NELERDİR?

Alışverişlerinizde:

 

      Satın aldığınız mallardan belirli standartları bekleme hakkına sahipsiniz.

      Aldığınız malda hiçbir ayıp olmamalıdır.

      Ambalajında , kılavuzunda yada reklamlarında belirtilen  veya satıcının vaat ettiği  özelliklere sahip olmalıdır.

      Herhangi bir malı satın alırken sözleşme yapmadıysanız,satıcı ile olan her türlü konuşmanız sözleşme sayılır.

 

 

Bir malı aldıktan sonra  ayıplı olduğunu   fark ederseniz; Satın aldığınız tarihten itibaren 15 gün içinde Şunlardan birini yapma hakkına sahipsiniz.

      Ayıplı malın değiştirilmesini, 

 

      Ödediğiniz bedelin iadesini,

 

      Ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirilmesini,

 

      Ücretsiz olarak tamirini talep edebilirsiniz. 

Eğer malın ayıbı gizli ise veya hile ile gizlenmişse, hakkınız 2 yıldır.

   Ayıplı bir maldan dolayı maddi veya manevi bir zarara uğramışsanız bu zararınızı, Satıcı veya Üretici veya ithalatçı karşılamak zorundadır

 

Bir şikayetin çözümlenmesinde zorlanıyorsanız daha fazla çaba gösterin.

  Size zorluk çıkaran veya yardımcı olmayan satıcıya, hakem heyetine gideceğinizi söylemeniz bile yeterli olabilecektir. Haklı olduğunuza inanıyorsanız, hakkınızı aramak için size gösterilen tüm yollara başvurun. Zira böyle bir durumda hakkınızı  aramazsanız sadece  sizin zarara uğramanız değil, aynı zamanda  tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başkalarının da  benzer zararlara uğramasına sebep  olmak anlamına gelir

 

TÜKETİCİ HAKLARINI KORUYAN KURUM VE KURULUŞLAR

 

.Satın aldığınız bir mal ayıplı veya arızalı çıktıysa ve bütün çabalara rağmen sorununuzu çözemediyseniz  şu kurumlara başvurabilirsiniz;

1-Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri

2- TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

3- Sanayi ve Ticaret İI Müdürlükleri

4-Tüketici Sorunlarına bakmakla  görevli mahkemeler

5- Bulunduğunuz yerdeki tüketicinin  korunmasına yönelik olarak faaliyet

    gösteren dernek veya vakıflar

6-Etiket mecburiyetini uygulama  konusundaki şikayetler için belediyeler

 

YURDUMUZDA TÜKETİCİYİ KORUMA FAALİYETLERİ

Tüketici hakları ve tüketicinin korunmasına yönelik gelişmelerin batılı ülkelerde son derece ilerlemişolduğu görülmektedir. Ancak ülkemizde bu konudaki girişimlerin son on yıl zarfında hareketlenme gösterdiği gözlenmektedir Son yıllarda ülkemizde tüketicinin korunmasına yönelik yasal düzenlemelerde hızlanma kaydedilirken, aynı amaca yönelik çok sayıda resmi, yarı resmi kurum ve kuruluş kimlik kazanırken,bir çok sivil toplum örgütü de tüketici hakları ve tüketicinin korunmasına yönelik çeşitli faaliyetlere önderlik etmektedir.

 

TÜKETİM İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER:

 

BİLİNÇSİZ,AMAÇSIZ,GEREKSİZ YAPTIĞINIZ HER HARCAMA VE TÜKETİM

DOĞA İNSAN DENGESİNİ BOZUYOR,ÇEVREYİ KİRLETİYOR VE  YAŞLI DÜNYAMIZIN SONUNU HIZLANDIRIYOR.

 

 

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ OLMAK CİMRİ OLMAK DEĞİLDİR, GÜNÜMÜZDE  BİR ZORUNLULUKTUR

 

HAFTAYLA İLGİLİ ŞİİRLER

 

 

 

TÜKETİCİ HAKLARI         

Satın aldığın malda,               

Hiç kusur olmamalı.

Belirtilen özelliklere

Tümüyle uygun olmalı

 

Eğer böyle değilse

Yapacağın şeyler var.

Güzel vatanımızda,

Sana destek yerler var.

 

Belediyeden başla,

Hakem Heyeti’nde dur.

Oralarda olmazsa,

Ticaret Müdürlüğünü bul.

 

Sakın vazgeçme,yılma

Sonuna kadar diren.

Haklarını kullan ki;

Aldığın malı beğen.  

                 

                            Ayşe Açıkalın

 

EY TÜKETİCİ KARDEŞ

Kusurlu mal aldıysan ,

Sakın hakkını yedirme.

Sessiz sakin kalıpta

Bir köşeye çekilme

 

Senin de hakların var,

Parana yazık etme.

Koş  malını değiştir,

Göğsünü gere gere.

 

Satan kabul etmezse,

Git Hakem Heyeti’ne

Yine de olmuyorsa

Diğer yerleri dene

 

Ey tüketici kardeş

Sakın hakkını yedirme

Kusurlu mal alıp ta

Bir köşeye çekilme.

                   Ayşe Açıkalın

 

HAKLARINI ARA

Bir mal aldığın zaman,

Sözleşme yapmadıysan.

Sakın çözüm yok sanma,

Hiç boşuna gamlanma.

 

Satanın her dediği,

Bir sözleşme sayılır.

Hakkını ara diye,

Bu sana ilk adımdır

 

Malını değiştirmek için

On beş gün zamanın var.

Eğer hile yapılmışsa

Bu iki yıla çıkar

                                                                        

Paranın kıymetini bil                                          

Bozuk mal satın alma,                                         

Haklarını ara ki

Sonra pişmanlık duyma!

                          Ayşe Açıkalın

 

 

 

 

HAKKINI ARAMAYAN TÜKETİCİYE

Tüketici arkadaş,

Haklarını bilmiyor musun?

Aldığın mal kusurluysa

Neden susup duruyorsun?

 

Bozuk ürün aldın da

Ne çabuk razı oldun?

Hiç itiraz etmedin

Paranı yolda mı buldun?

                            Ayşe Açıkalın

 

 

SKEÇ:

Vatandaş Osman Emmi  torunu için bir bilgisayar almaya gider.Torununu kıramayıp parayı zar, zor biriktirmiştir;

OSMAN EMMİ:

Kardaş bana bir bilgisayar ver eyisinden olsun.Şöyle torunuma layık olsun  emme.İkinci sınıfa gidiyor.Proce mi ,perfomas mı ne ödevleri varmış ta, onlar için pek eyi olurmuş. Ne zamandır istiyodu zaten.

UYANIK SATICI:

Tabii amcacığım sen paradan haber ver yeterki .İşte elimdekilerin en iyisi bu.(Ceketinin koluyla bilgisayarın tozlarını siler.)

OSMAN EMMİ:

Ne kadar oluyo şinci bu alet?

UYANIK SATICI:Senin için bin lira yaparız.

OSMAN EMMİ :

Çok pahalıymış kardaş. Elimde hiç para kalmayacak biraz indirsen

UYANIK SATICI

Katiyyen olmaz.Çok süper bir bilgisayar bu.En son madel .Bununla her şeyi yapabilir torunun. Başına oturdu mu okula gitmiş gibi olur.

OSMAN EMMİ;

Peki al bakalım.(Tıkır tıkır paraları sayar.)

UYANIK SATICI;(Paraları sakalına sürer)Hayrını gör amca  adresi ver de ben eve gönderirim.

Adresi yazar Osman emmi soğol deyip uzaklaşırken. Arkasından bağırır :

UYANIK SATICI

Alan veren gavur olsun.  Satılan mal geri alınmaz haaa    (Kendi kendine söylenir:) Oh be kurtuldum şu hurdadan amca yaşlı, torunu da küçük bu hurda onlara yeter

(İki gün sonra Osman Emmi bilgisayarcıda)

OSMAN EMMİ:

Kardaş verdiğin bilgisayar  çürük çıktı.Hani her şey yapardı, en son modeldi.Açamadık bile.

UYANIK SATICI

Açmayı bilmiyorsan bana ne!

OSMAN EMMİ

Açmayı biliyoruz emme düğme içine kaçtı.Ya bana düzgün bir şey vir yada paramı vir

UYANIK SATICI

Tek kuruş vermem.Hem alan veren gavur olsun dedik.İkimizde gavur oluruz valla!(Satıcı sinirli hareketler yapar.)

(Osman emmi çaresiz  peki der kara kara düşünerek evine gider.Tam okulun önünden geçerken aklına öğretmen hanım gelir.)

İçeriye bağırır;Ögretmen hanım kızııııım1

ÖĞRETMEN HANIM

Buyur Osman Emmi

OSMAN EMMİ:

Toruna bilgisayar aldıydım ya biliyon. Hem bozuk hem çürük çıktı.Bugün gittim. Ya paramı ya sağlam bilgisayar dedim ikisini de virmedi.Nirdeyse beni kovacaktı.Hanım kızım sen bilirsin,bana bi akıl vir.

ÖĞRETMEN HANIM

Üzülme Osman Emmi.Hakkını alacaksın.Anladığım kadarıyla senin bu satıcı kendini uyanık zannediyor.Bozuk bilgisayarı bilerek satmışa benziyor. İki yıl içinde hakkını arayabilirsin.Yarın git paranı iste.Vermezse Hakemler Heyeti ne şikayet edeceğini söyle.Yine vermezse  Hakemler Heyetine git.Ama bence gerek kalmayacak.Paranı hemen verecek.

OSMAN EMMİ:

Sağol ögretmen hanım kızım.İçime su serptin.

(OsmanEmmi gider.Satıcı yine mi ,sen amada yapışık adamsın be diye bağırır.)

OSMAN EMMİ: Paramı vir,hakkımı sana yidirmem.Ben o parayı  kolay biriktirmedim.

 UYANIK SATICI;Virmezsem ne yaparsın der dalga geçerek.

OSMAN EMMİ:Şikayet ederim

UYANIK SATICI:

(Satıcı sırıtarak)Nireye

OSMAN EMMİ:(Bu sefer Osman Emmi sırıtarak)Hakemler Derneğine

(Uyanık satıcı birden panikler)

UYANIK SATICI:Sen orayı nerden biliyosun be!

OSMAN EMMİ (gülümseyerek):Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp kardaş

UYANIK SATICI:Tamam tamam hemen getir bilgisayarı der, parayı verir

OSMAN EMMİ: (Parayı alır)Niye ben getirecekmişim.Gönderirken pek hevesliydin ya, bi zahmet aldırıver.

Ayşe Açıkalın

 

 
  Bugün 9 ziyaretçi (57 klik) kişi burdaydı! ONLİNE SAYAÇ Secure webcounter

YAKUP KAVAKCI

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman Irkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarmız sonra helal...
Hakkdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım?.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş Yurduma alçaklara uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiğin günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı cananı bütün varmı alsa da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanır kanlı yaşım,
Fışkırır Ruh-i mücerred gibi yerden naş'ım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı?Hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy

 
 
BU TASARIM YAKUP KAVAKCI TARAFINDAN YAPILMŞTIR.
MEB ANASAYFA MEB E-OKUL MEBBIS MEB-GİRİŞ AÇIK-İLKÖĞRETİM TEFBİS ILKOGRETIM GENEL MUDURLUGU